Nawigacja

Integracja Historia integracji w naszej szkole Z życia klas integracyjnych Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia logopedyczne Integracja Sensoryczna Terapia biofeedback Zajęcia z surdopedagogiem Zajęcia z rehabilitantem Wczesne wspomaganie

Integracja/WWR

Zajęcia z surdopedagogiem

 Zajęcia z surdopedagogiem

W ramach działań Wczesnego Wspomagania rozwoju na terenie naszej szkoły prowadzone są zajęcia z surdopedagogiem. Uczęszczają na nie dzieci z niedosłuchem i problemami percepcji słuchowej.

Zajęcia  prowadzone są w taki sposób aby rozwijać słowną ekspresję dziecka.  Stymulować percepcję dźwięków, co ma na celu uwrażliwianie słuchu poprzez proces wychowania słuchowego, które wpłynie pozytywnie na rozwój języka.

Podczas zajęć wykorzystywane są różnego rodzaju pakiety dydaktyczne, a także zestawy instrumentów perkusyjnych do zabaw z rytmem i muzyką.

 Aby umożliwić prawidłową realizację głosek  prowadzony jest  trening  prawidłowego oddychania z zastosowaniem różnorodnych ćwiczeń oddechowych.

Prowadzenie z dziećmi pracy terapeutycznej przyczyniła się do rozwoju percepcji słuchowej, poprawy mowy i rozumienia jej, co pozwoli uniknąć stresu związanego z pokonywaniem trudności oraz wzmocni wiarę we własne możliwości. Dostosowanie oddziaływań do specyfiki rozwoju dziecka, uwzględnienie jego możliwości rozwojowych i ograniczeń wynikających z wady słuchu, korzystnie wpłynie na ogólny rozwój umiejętności słyszenia     i mówienia.

 

              

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli
    ul. Lipowa 3
    43-225 Wola


  • 32 2118369
    693873529
    691492647

Galeria zdjęć